Pregovaranje je skup taktika kojima se, po unapred utvrđenoj metodologiji, upućuje poruka suprotstavljenoj strani sa ciljem dovođenja do promena u njenim početnim stavovima i ponašanju, a u skladu sa interesima strane koja pregovara. To je sredstvo da se ostvari kontakt sa drugom osobom i utiče na njen razum i emocije, gde se ciljevi sprovode komunikativnim sredstvima uz primenu naučnih saznanja.
Omogućava rešavanje kriznih situacija na miran način, bez upotrebe sile.
Obuku sprovode licencirani eksperti, a namenjena je prevashodno diplomatskim, ekonomskim, političkim i bezbednosnim strukturama u državnim i privatnim institucijama i kompanijama, u kojima postoje stalna očekivanja za sučeljavanjem i nametanjem stavova i volje uz rizik od stvaranja kriznih situacija, kao i potreba za pregovaranjem u cilju njihovog što efikasnijeg rešavanja.
Autor programa obuke je osnivač i prvi rukovodilac Pregovaračkog tima MUP, tvorac programa obuke za sertifikovane pregovarače Ministarstva, a kasnije glavni instruktor i stručni savetnik ovog tima.

Nadovezuje se na osnovnu pregovaračku obuku, sa ciljem da stvori profesionalne pregovarače i lidere pregovaračkih timova

Obuke iz IT bezbednosti su namenjene zaposlenima različitih obrazovnih profila i pozicijaZbog specifičnosti problematike a sa ciljem što kvalitetnije edukacije kandidata, program obuka se personalizuje u skladu sa potrebama naručioca.
Neke od tema koje se obrađuju na većini obuka su:

 • Najčešći tipovi bezbednosnih pretnji i napada.
 • Social engineering.
 • Curenje podataka.
 • Bezbednost mobilnih uređaja.
 • Bezbednost Wi-fi mreža.
 • Cloud servisi.
 • Zlonamerni softveri.
 • Bezbedno skladištenje i transport podataka.
 • Bezbednosna kultura.
 • Kriptografija, steganografija.
 • Digitalna forenzika.

Opšti program obuke sadrži: osnovna znanja o upravljanju ljudskim resursima i stilovima rukovođenja; sagledavanje profesionalnog rizika; tehnike za motivisanje zaposlenih; tehnike za procenjivanje opšteg učinka; tehnike za procenjivanje konkretnog ponašanja zaposlenog; tehnike za ostvarivanje uspešne komunikacije sa saradnicima i klijentima.
Program obuke se prilagođava specifičnim zahtevima i potrebama kompanije.

Obuka u poslovnoj komunikaciji zaposlenih koji rade sa klijentima u cilju povećanja efikasnosti. Program obuke se prilagođava specifičnim zahtevima i potrebama klijenta.

Radionice za podizanje motivacije za rad zaposlenih i osposobljavanje za efikasnije i produktivnije izvršavanje neposrednih radnih zadataka.