Lični dokument, bilo da je reč o putnoj ispravi, ličnoj karti ili bilo kom drugom dokumentu izrađenom od strane ovlašćenog organa u zakonom predviđene svrhe, i pored visokog stepena tehničkog, tehnološkog i posebno informatičkog razvoja, ostaje nezamenljivo i neophodno sredstvo za odvijanje pravnog saobraćaja. Svaki ovakav dokument je posebno zaštićen, odnosno izrađen korišćenjem materijala i prozvodnih tehnika koje ga štite od falsifikovanja i zlopupotrebe tako da može biti verifikovan kao originalan.

U cilju ostvarivanja odredjene dobiti, falsifikuju se gotovo svi lični dokumenti koji su u pravnom saobraćaju bilo izradom lažnih ili preinačavanjem pravih isprava. U istom cilju koriste se i tuđa originalna dokumenta čime se donosilac odluke dovodi u zabludu o identitetu lica.
U posebnu kategoriju spadaju novčanice koje se često falsifikuju i pored veoma visokog nivoa zaštite.
Poznavanje osnovnih karakteristika i zaštitnih elemenata ove kategorije dokumenata omogućava prepoznavanje falsifikovanih dokumenata, pravovremenu reakciju i sprečavanje negativnih posledica.
Obuka za prepoznavanje falsifikovanih dokumenata namenjena je svim učesnicima u pravnom saobraćaju, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, odnosno svima kojima je prvi korak u procesu donošenja odluke utvrđivanje identiteta klijenta.

  Po završenoj obuci, polaznici će raspolagati sledećim znanjima i veštinama:
 • Osnovne informacije o bezbednosnim dokumentima i međunarodnim standardima;
 • Podloge - papir i polimer;
 • Štamparske tehnike - konvencionalne i digitalne;
 • Zaštitni elementi u papiru, štampani zaštitni elementi i zaštitne folije (laminati);
 • Sigurnosna mastila;
 • Tehnike personalizacije;
 • Ispitivanje autentičnosti pečata;
 • ICAO standardi - MRZ (mašinski čitljiva zona);
 • Biometrijski podaci u ličnim dokumentima;
 • Analiza štampanih dokumenta, original nasuprot falsifikatu;
 • Falsifikovane novčanice;
 • Profilisanje;
Obuku izvode iskusni stručnjaci i licencirani predavači.
Obuke podrazumevaju individualan pristup, praktičan rad i mentorsku praksu i prilagođavaju se zahtevima korisnika.