Lazar Nešić

Dipl. ing. master elektrotehnike
Master menadžer u bezbednosti


Direktor EFA


Doc. dr Dragan Mijović

Forenzički psiholog


Direktor za istraživanje i razvoj


Doc. dr Tanja Kaurin

Dipl. ing elektrotehnike za automatiku i elektroniku
Doktor nauka o menadžmentu, oblast upravljački informacioni sistemi


Istraživač, konsultant i ekspert za digitalnu forenziku


Slavoljub Stošić

Psiholog


Istraživač


Nenad Šajtinac

Pravnik
Menadžer u civilnoj i poslovnoj bezbednosti


Ekspert, konsultant i trener u oblasti zaštićenih dokumenata

CV


Nikola Milosavljević

Doktorand na forenzičkoj psihologiji, psihologiji kriminala i poremećaja ponašanja


Istraživač i konsultant


Doc. dr Branka Milenković

Filološko-umetnički fakultet - Kragujevac


Bibliografija

CV-Europass


Stručni saradnici

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander


Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba


Mirko Matejić


CV


Prof. dr Bojana Dimitrijević


Filozofski fakultet, Niš